Polityka prywatności

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka 4EYEZ Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 6/6, 01-869 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000788281, NIP: 5272894669, REGON: 383451898, kapitał zakładowy w wysokości 30.000,00 zł, prowadząca sklep internetowy pod adresem https://4eyez.solutions

Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”.

Podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne, z wyjątkiem zawarcia przez Klienta/Użytkownika umowy z Administratorem – niepodanie w tym przypadku danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy
o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje niemożliwością zawarcia tej umowy. W związku z tym podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, jest zobowiązana do podania wymaganych danych.

Jakie dane przetwarzamy?
W ramach naszej witryny zbieramy i przetwarzamy dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe w Sklepie internetowym przetwarzane są w celu:

 1. Zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną;
 2. W celu świadczenia zamówionych usług i obsługi płatności;
 3. Udzielenia odpowiedzi na wiadomości wysłane poprzez formularz ze Strony;
 4. Przesyłania informacji i ofert marketingowych, ankiet, zaproszeń oraz prowadzenia korespondencji za pomocą poczty e-mail, w tym marketingu bezpośredniego;
 5. Zarządzania kontaktem z Tobą w celu poprawy jakości usług.;
 6. Marketingu i informacji handlowych (tylko za odrębną zgodą);
 7. Obsługi płatności i rozliczeń;
 8. Zapewnienia bezpieczeństwa technologicznego i organizacyjnego sklepu oraz klientów i osób trzecich;
 9. Egzekwowania postanowień Regulaminu sklepu;
 10. Przeciwdziałania oszustwom;
 11. Organizowania konkursów, programów promocyjnych i lojalnościowych;
 12. Dochodzenia należności przed sądami, arbitrażem i organami wymiaru sprawiedliwości;


Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych dla Administratora, jest spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:

 1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. Wymagalność przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 4. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.


Twoje prawa jako Klienta Sklepu internetowego
Jako Klient Sklepu internetowego masz pełne prawo decydowania, w jakim zakresie Twoje dane mogą być wykorzystywane przez Administratora. Przysługą Tobie następujące prawa:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. ich sprostowania,
 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 4. przenoszenia danych,
 5. prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w tym profilowania i marketingu bezpośredniego,
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli na jej podstawie odbywa się przetwarzanie danych osobowych Użytkownika; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Możesz w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz przesyłanie Tobie treści marketingowych.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Zbierając Twoje dane osobowe, umożliwiamy do nich bezpośredni dostęp jedynie upoważnionym przez nas osobom tj. pracownikom, podwykonawcom i podmiotom świadczących usługi na naszą rzecz (tj. np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności internetowe) i jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji usług zleconych przez Administratora.

Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości lub organom ścigania.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania Twoich danych
Przekazane przez Ciebie dane przechowywane są tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa.

Dane osobowe przechowujemy przez okres korzystania przez Użytkownika z naszych usług. Po zaprzestaniu korzystania z usług, dane osobowe Użytkownika w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, będą przechowywane jeszcze przez okres niezbędny dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z tych usług.

Jeżeli zgodzisz się na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, będziemy przekazywać Ci informacje o tym charakterze aż do momentu, w którym zgoda zostanie wycofana. Masz prawo w dowolnym czasie wycofać swoją zgodę.

Kontakt w sprawie danych osobowych i Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres m e-mail: info@4eyez.solutions.

Newsletter
W przypadku subskrybowania Newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora.

W każdym czasie bez podania przyczyny możesz zrezygnować z dalszej subskrypcji, logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego Newslettera.

Zaprzestanie wysyłania informacji na podany adres e-mailowy następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

Zautomatyzowane przetwarzania danych i profilowanie
Administrator nie przetwarza Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

Pliki Cookies i Analityka
Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności, z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając Sklep).

Informacje zawarte w plikach Cookies zbieramy w celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi informacyjnej prowadzonej w sieci Internet. Jeśli Klient tego nie chce, może zmienić odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce i wyłączyć możliwość przyjmowania ciasteczek.

Utworzenie pliku Cookie w żaden sposób nie narusza prywatności Klienta. Informacje w nim zawarte mogą zostać wykorzystane jedynie przez naszą stronę internetową. Wyłączenie obsługi plików Cookie nie wpływa negatywnie na zawartość lub działanie naszych stron.

Stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – przechowywane są na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika tylko do czasu przebywania na stronie internetowej Sklepu, wyłączenia przeglądarki lub momentu wylogowania ze strony;
 • stałe – przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez użytkownika.


Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

 • identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
 • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
 • dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;
 • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań także, wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd.


Zmiana ustawień cookies lub ich usunięcie
Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie cookies. Warunkiem działania Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby cookies były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie, kiedy cookies są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas cookies, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze strony Sklepu. Możesz skasować pliki Cookies ze swojego urządzenia po zakończeniu korzystania ze Sklepu. Informację o tym, jak to zrobić można znaleźć w plikach pomocy przeglądarki internetowej, z której korzystasz.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowe.

Korzystamy z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) oraz z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługi te pomagają nam analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym, gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek, z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

Możliwe jest zablokowanie udostępnienia Google Analytics informacji o aktywności danej osoby na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu trzeba zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com.

Wtyczki mediów społecznościowych
Na stronie Sklepu znajdują się wtyczki z sieci społecznościowych, takich jak: Facebook, które są prowadzone przez podmioty trzecie, i które obejmują przyciski, za pomocą których wiadomości mogą być przesyłane do odpowiednich sieci społecznościowych w różnych celach, takich jak: oceny, rekomendacje lub udostępnianie treści. Umieszczamy te przyciski w naszym uzasadnionym interesie obejmującym zwiększanie ekspozycji naszych Usług. Usługi są tak skonfigurowane, aby przesłanie danych miało miejsce po naciśnięciu przycisku. W takim wypadku dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dostawca powiązanych z daną wtyczką usług właściwej sieci społecznościowej jest odpowiedzialny za dalsze przetwarzanie tak przekazanych danych. W związku z tym zachęcamy Cię do zapoznania się z regulaminami i politykami prywatności właścicieli tych serwisów społecznościowych przed skorzystaniem z danej wtyczki, które regulują zasady zbierania i przetwarzania danych przez wskazane serwisy społecznościowe.

Organ właściwy w sprawach ochrony danych
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Zmiany i aktualizacja Polityki Prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Sklepu, o czym uprzednio zostaniesz poinformowany. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się na stronie Sklepu. Wszelkie zmiany polityki będą publikowane na niniejszej stronie w zakładce polityka prywatności. Zmiany odnoszą skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany. Klient, który nie będzie zgadzał się na zmiany polityki prywatności, może w każdej chwili zaprzestać korzystania ze Sklepu.

Ostatnia i aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia: 25.05.2021 roku.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl